Cyfarwyddiadau Cyrraedd

51.7949816,-4.075248800000054,13

CYSYLLTU Â NI

Gwyn i Wyrdd
Unedau 11&12, Parc Busnes Cross Hands, Cross Hands, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6RE

t: 01269 845685
e: gwyniwyrdd@sirgar.gov.uk

Gwyn i Wyrdd

Mae Gwyn i Wyrdd yn rhan o Adran Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae'r prosiect yn rhan o gyfleuster hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl.

Prosiect i leihau cymaint â phosibl ar y cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff (WEEE) sy'n cael ei greu yn Sir Gaerfyrddin yw Gwyn i Wyrdd, sef Canolfan Ailddefnyddio Cyfarpar Domestig. Hefyd mae'r prosiect, sydd wedi'i leoli yn Cross Hands, Sir Gaerfyrddin, yn ceisio hybu ailgylchu, atgyweirio, ac ailddefnyddio nwyddau trydanol yn enwedig nwyddau gwyn. Rydym yn casglu cyfarpar y gellir eu hailddefnyddio y gellir eu hadnewyddu yn econonmaidd.

Oriau agor 8:30 - 4:00 Dydd Llun i Dyd Iau. 8:30 i 3:30 Dydd Gwener.

Ar gau Dydd Sadwrn a Dydd Sul.

 

DARLLENWCH MWY

 


PEIRIANNAU NEWYDD I FEWN:
 • Cwpwrdd dillad

  Cwpwrdd dillad.Gwpwrdd dillad wedi'i ailwampio yn llwyd . width 35.5", depth 21", height 71".

  Pris: £60

 • Cistiau Dreir

  Cistiau Dreir - Charming and rustic pastel blue chest of drawers with elegant brass handles

  Pris: £40.00

  wedi gwerthu

 • Seld Cymreag

  Seld Cymraeg

  Pris: 199.00